Δομικά Προιόντα

Διαθέτουμε όλα τα αδρανή υλικά, που χρειάζονται για την Συντήρηση & Αποκατάσταση μνημείων, αρχαιοτήτων κ.α. καθώς και Ασβεστοπολτό, Τσιμέντο, Πρόσμικτα Βοηθητικά, Πορομπετόν και ότι άλλο ζητήσετε.